Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt.... Maar soms kun je wel een duwtje in de rug gebruiken. Daarvoor is

Buurt-Assist

Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt. En in de lokale kroeg of in de voetbalkantine komen vaak fantastische ideeën naar boven om jullie gezamenlijke omgeving mooier en/of leuker te maken. Daar komen prachtige plannen uit voort: van zorgnetwerk tot dorpsmolen en van straatbarbecue tot een expositie in de leegstaande kerk. Nu alleen nog de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan?


Met z’n allen kun je veel, maar soms kun je wel even een duwtje in de rug gebruiken. Je kunt niet overal verstand van hebben, en dan is het handig als je daar kennis en kunde bij kunt halen die je als initiatiefgroep niet direct in huis hebt. Want hoe vraag je nou een subsidie aan? Hoe communiceer je met de gemeente? En met de rest van de buurt? Hoe stel je een plan op? Of hoe bereken je de opbrengst van nieuwe zonnepanelen? En waar moet je allemaal aan denken als je met de buurt bijvoorbeeld het lokale zwembad wilt beheren? Het zou jammer zijn als jullie mooie idee geen werkelijkheid wordt, alleen maar omdat één stukje kennis (of tijd daarvoor) ontbreekt?


Daarvoor is Buurt-Assist.


Onafhankelijke hulp inschakelen

Lokale initiatieven zoals die van jullie, die de gemeenschap duurzaam verder

kunnen helpen, dat is precies wat de wereld nodig heeft. Om het makkelijker

te maken om daar wat ondersteuning bij te krijgen, is Buurt-Assist opgericht.

Buurt-Assist is een netwerk van allemaal (ervarings-)deskundigen in de regio met

verschillende aanvullende expertises.

We bekijken samen met jullie welke aanvullende kennis, kunde en ervaring nodig

is om jullie wijk- of buurt initiatief verder te brengen. Op die manier kan jullie

initiatief onderdelen van het plan verder laten uitzoeken of uitwerken. Bijvoorbeeld

hoe de fi nanciering vorm kan krijgen, hoe je anderen enthousiast krijgt, of hoe

je zorgt dat het plan duurzaam is. Of hoe je de cultuurhistorische en ruimtelijke

waarden in de buurt concreet een plek geeft in je plan.


Buurt-Assist kan dat stuk voor jullie uitzoeken en/of uitwerken. Op die manier

kunnen jullie makkelijker van idee naar plan of van plan naar uitvoering en komt

jullie initiatief sneller van de grond.

Het  Buurt-Assist netwerk

Karin Peeters, specialist in ruimtelijke kwaliteit, landschap en stedenbouw

Sjoerd Nota, specialist in verkeer en shared space

Hanneke Schmeink, specialist in recreatie en toerisme

Nynke van der Hoek, specialist in fondsenwerving en projectcoördinatie


Bas Wortelboer, specialist in bouwprocessen en engineering

Marieke van der Heide, specialist in cultuur- en architectuurhistorie

Dien Wiersma, specialist in stedenbouw en architectuur

Een goed idee, maar dan?

MVDH
Cultuur- en Architectuurhistorie

Hilda Feenstra, specialist in duurzaamheid en lokale (veer-)kracht